Premie

Wat kost het?
De premie wordt bepaald door de regio waar je woont en de waarde van je fiets.

Je kunt kiezen uit een Doorlopende of Aflopende verzekering

De Doorlopende verzekering heeft een contractduur van één jaar en wordt telkens voor een jaar verlengd. Na één jaar is de verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Je kunt kiezen uit betaling per jaar, kwartaal of maand (zonder opslagen).

De Aflopende verzekering heeft een contractduur van drie jaar. Je betaald ineens de premie voor de gehele contractduur. Voordeel hierbij is dat je per saldo minder premie betaald als bij de Doorlopende verzekering indien deze ook drie jaar blijft lopen.

Je zult het zien: Cyclopolis is echt voordelig.

Stap 1: bepaal uw premie

Wat kost het?
De premie wordt bepaald door de regio waar je woont en de waarde van je fiets.

Je zult het zien: de Cyclopolis is echt voordelig.

Doorlopende verzekering regio 2

Aflopende verzekering regio 2

Premie per jaar*

  Premie per 3 jaar*

 
Verzekerde waarde

Premie

Verzekerde waarde

Premie

€ 1.000,00

€ 47,00

€ 1.000,00

€ 147,00

€ 2.000,00

€ 84,00

€ 2.000,00

€ 233,00

€ 3.000,00

€ 110,00

€ 3.000,00

€ 291,00

€ 4.000,00

€ 140,00

€ 4.000,00

€ 380,00

€ 5.000,00

€ 182,00

€ 5.000,00

€ 430,00

Maximum verzekerde waarde per fiets: € 5.000,-
Voor de juiste regio zie Postcodetabel  


Genoemde premies zijn berekend op basis van regio 2. De premies voor regio 1 en 3 kunnen hiervan afwijken. Vraag daarom eerst je premie op alvorens de verzekering af te sluiten en vul de stappen 2 t/m 5 verder in. Je ontvangt van ons eerst een offerte per email waarop je wel/geen akkoord dient te geven.
De premies voor de Doorlopende verzekering zijn per jaar.
Betaling per maand is mogelijk bij Doorlopende polis (automatische incasso verplicht).
Voor de Aflopende verzekering betaal je de premie ineens voor 3 jaar
De premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting maar exclusief eenmalige poliskosten
Eenmalige kosten voor opmaak van een nieuwe polis bedragen € 6,05 inclusief assurantiebelasting
De definitieve premie is afhankelijk van acceptatie door de verzekeringsmaatschappij.
Aan deze premieopgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 2: Persoonsgegevens

Aanhef
Voorletters  
Voornaam  
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
   
Type verzekering
Offerte of aanvraag

Stap 3: Fietsgegevens

Soort fiets
Merk
Type
Bouwjaar
Waarde
Framenummer

Stap 4: Betalingsgegevens

Ik wil graag betalen

(automatische incasso is verplicht)
(enkel bij een aflopende verzekering)


Betalingswijze
(€ 0,57 toeslag)

Rekeningnummer
Gewenste ingangsdatum

Stap 5: Bevestiging

Heeft u de afgelopen 3 jaar een diefstal/schade van een fiets bij een verzekeraar ingediend?

Is een door u of een belanghebbende aangevraagde verzekering ooit geweigerd of opgezegd dan wel tegen bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet?

 
Bent u of is een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie?

 
Belangrijk: Lees voordat u de verzekering afsluit de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht en de polisvoorwaarden.


Verwezen door of herkomst via:

   

Ik verklaar dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en ga akkoord met de toepassing van de polisvoorwaarden onder voorbehoud van acceptatie door Vandien Service Provider als volmacht van Allianz Global Assistance.
* De definitieve premie is afhankelijk van acceptatie door de verzekeringsmaatschappij..